Aal­to Raken­nus Oy on raken­nusa­lan yri­tys, joka tar­jo­aa moni­puo­lis­ta pal­ve­lui­ta kor­jaus- ja uudis­ra­ken­ta­mi­seen. Raken­ta­mi­sen lisäk­si pal­ve­luis­ta löy­tyy raken­nus­suun­nit­te­lua ja -val­von­taa, sekä raken­nus­sii­vous­ta. Tar­joam­me myös tape­toin­ti, sisä- ja ulko­maa­laus pal­ve­lui­ta

Toi­mia­lu­ee­nam­me on var­si­nais-Suo­mi.

Meil­tä löy­tyy VTT:n myön­tä­mä mär­kä­ti­lo­jen vede­ne­ris­tä­jän ser­ti­fi­kaa­ti

Yhteydenottolomake

Aalto Rakennus

Mart­ti­lan­tie 69

21490 Mart­ti­la